Zajęcia taneczne

Dzieci w pierwszych latach życia mają naturalną potrzebę ruchu, dlatego zajęcia taneczne dają im możliwość realizacji i ogromną satysfakcję.
Zajęcia taneczne dla dzieci dają również olbrzymie możliwości w kierowaniu rozwojem ich osobowości, sprawności psychofizycznej, postaw wychowawczych i kreatywności.
Różnorodność form tanecznych umożliwia wprowadzenie tańca dla wszystkich grup wiekowych, na każdym etapie kształcenia.
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych
Facebook
YouTube