Rytmika

Rytmiki nie jest sztuką, nie jest celem w samym sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Proponujemy prowadzenie zajęć rytmicznych w każdej grupie wiekowej, podczas których w ciągu całego roku szkolnego wprowadzane są piosenki tematyczne związane z planem pracy nauczyciela.
Dostosowane są do aktualnej pory roku (wraz z elementami tańców ludowych i współczesnych).
Oferujemy pomoc w nagrywaniu piosenek oraz udostępniamy własne materiały muzyczne oraz scenariusze imprez okolicznościowych.
Facebook
YouTube