Zapisy

Jak zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe?

  • Wypełnij formularz zamieszczony poniżej.
  • Zwróć uwagę na podanie prawidłowych danych.
  • Ostateczne zapisanie dziecka na zajęcia następuje w momencie podpisania umowy.
  • Umowy do odbioru w sekretariacie lub u Dyrekcji Przedszkola.
  • Ilość miejsc ograniczona! Zapisy według kolejności zgłoszeń.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko dziecka

Proszę wpisać numer lub nazwę placówki do której uczęszcza dziecko

Proszę wpisać nazwę lub numer grupy/klasy do której uczęszcza dziecko
Rodzaj zajęć którymi jesteście Państwo zainteresowani
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Proszę wpisać numer telefonu do kontaktu
Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KLUB GENIUSZA Marta Bodziachowska, ul. Ugody 25E, 42-209 Częstochowa

Facebook
YouTube